به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

برگزاری جلسه با سرپرستاران

در روز یکشنبه ۹۴/۱۰/۶ جلسه ای باحضور رئیس محترم ،مدیرمحترم وکلیه سرپرستاران مرکز در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری کمیته مرگ ومیر

صبح روز شنبه ۹۴/۹/۲۸ کمیته مرگ ومیر با حضور اعضاء در دفتر ریاست برگزار ودو پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کمیته مرگ ومیر

 درتاريخ دوشنبه ۹۴/۹/۲۳ در ساعت ۱۱:۳۰ صبح كميته مرگ ومير با حضور كليه ي اعضاوگروه هايي از پزشكان در دفتر رياست برگزار گرديد.

تشکیل کمیته آمادگی مقابله با آنفولانزای H1N1

مدیر مرکز جناب آقای دکتر شماس جهت آمادگی و هماهنگی هر چه بیشتر پرسنل بیمارستان با آنفولانزایH1N1در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۹۴ساعت ۱۷ کمیته ای با کادر اداری و پزشکی بیمارستان تشکیل دادند و آموزش به پرسنل و بیماران و همراهان بیمار را در دستور  کار جلسه قرار دادند و توجه ویژه سوپر وایزرهای مرکز را در رهبری و اداره احتمالی مواجهه با ویروس را خواستار شدند.

تجهیز مرکز به دستگاه آندوسکوپی و کلونوسکوپی پیشرفته

مدیر مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) از تجهیز بیمارستان به دستگاه جدید آندوسکوپی و کلو نوسکوپی  خبر داد.

جلسه دبیران کمیته های بیمارستانی

جلسه ای با دبیران کمیته های بیمارستانی در جهت بررسی عملکردتشکیل کمیته ها،شرح وظایف دبیران و استاندارد های اعتبار بخشی در کمیته ها در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۹/۹۴راس ساعت ده صبح در دفتر ریاست مرکزبا حضور اعضا برگزار گردید.

جلسه هماهنگی داروخانه های آموزشی

جلسه هماهنگی داروخانه های آموزشی با مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

تشکیل کمیته دارو،درمان و تجهیزات پزشکی مرکز

کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی مرکز با حضور اعضا در روز یکشنبه ۸آذرماه در دفتر مدیریت برگزار گردید.در این جلسه خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز وتهیه دارو های مورد نیاز بخش روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاري زيارت عاشورا

در روز سه شنبه ۹۴/۹/۱۰ دعاي زيارت عاشورا در ساعت ۷ صبح در مسجد برگزار مي گردد.

صفحه‌ها