previous pauseresume next

به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

برگزاري زيارت عاشورا

در روز سه شنبه ۹۴/۹/۱۰ دعاي زيارت عاشورا در ساعت ۷ صبح در مسجد برگزار مي گردد.

بازدید تیم ارزیاب

بازدید دو تیم ارزیاب وزارت بهداشت و معاونت درمان از روند اجرای هتلینگ مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

« استعلام مناقصه عمومی »

مرکز آموزشی و درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق برگزاری استعلام عمومی برگزار نماید،لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت می نماید که حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام آگهی روی سایت، نسبت به تحویل برگه پیشنهاد قیمت با ذکر مشخصات کامل خود به دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی این مرکز به صورت حضوری اقدام نمایند .

جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت

در روز چهارشنبه مورخ۱۸/۴/۹۳ جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت جهت کلیه ی مسئولین با سخنرانی مدیر پرستاری مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردیدوکلیه ابهامات و سوالات پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گرفت

جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت

در روز یک شنبه مورخ۱۵/۴/۹۳ جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت جهت کلیه ی مسئولین با سخنرانی مدیر پرستاری مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردیدوکلیه ابهامات و سوالات پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گرفت

جلسه خیرین

در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ جلسه خیرین در دفتر ریاست با حضور اعضا تشکیل گردید وپیرامون برگزاری همایش خیرین در ماه مبارک رمضان بحث وگفتگو گردید.

جلسه هفتگی هماهنگی اعتباربخشی

ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۵/۳/۹۳ جلسه هفتگی هماهنگی اعتاربخشی با حضور مدیر،سرپرستاران ومسئولین ورابطین آموزشی در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

قابل توجه همکاران گرامی

با توجه به نامه ی مدیر محترم هسته گزینش دانشگاه، نظر به اینکه تعدادی از پرسنل شاغل در قسمت ها و واحد ها مبتلا به بلای خانمان سوز اعتیاد می باشند، بدینوسیله به اطلاع پرسنل تحت سرپرستی خود برسانید در صورت داشتن اعتیاد به مواد مخدر، تا پایان دی ماه سال جاری از هر گونه  اعتیاد پاک شده باشند. بدیهی است پس از این فرصت هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود و گزینش دانشگاه در مورد این افراد طبق قوانین و مقررات اقدام خواهد نمود.

قابل توجه همکاران گرامی

با توجه به نامه سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی، نظر به اینکه کسورات باز نشستگی مشمولین قانون خدمت پزشکان وپپیراپزشکان که قبل از سال ۱۳۷۹ خدمت قانونی خود را طی نموده اند بابت ایام خدمت مذکور برای ایشان کسر نشده،شایسته است به اطلاع پرسنل تحت سرپرستی خود برسانید در صورتی که کسورات بابت ایام مذکور انتقال نیافته به کارگزینی مراجعه نمایند.

جلسه

در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ جلسه ای با حضور مدیرو اعضای کمیته خرید در دفتر ریاست برگزار گردید.

صفحه‌ها