به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

دعوتنامه کمیته بهبود کیفیت

با توجه به اهمیت تشکیل کمیته های بیمارستانی و نقش آن در ارائه راه­حل­های کارشناسی شده و تصمیم گیری­های مدیریتی در مسیر حل مشکلات بیمارستان، از شما تقاضا می­گردد همراه با مطالعه و مستندات مربوط به موضوع جلسه در کمیته بهبود کیفیتروزشنبه مورخ ۳/۳/۹۳ ساعت ۱۰صبح در محل دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینیحضور بهم رسانید 

بیستمین جلسه طرح تحول نظام سلامت

صبح روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بیستمین جلسه بررسی مشکلات طرح تحول نظام سلامت در اتاق ریاست برگزار گردیدو در مورد برطرف کردن مشکلات هم اندیشی شد.

برگزاری کمیته آموزش به بیمار

روز چهارشنبه ۹۳/۲/۳۱  كميته آموزش به بیمار  با موضوع بررسی سنجه های حقوق گیرنده خدمت باحضور اعضا برگزار شد.

آزمون " فرهنگ و رفتار اداری سطح(۱)- گروه دوم "

 آزمون " فرهنگ و رفتار اداری سطح(۱) " ويژه کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در رشته های شغلی رسته (اداری-مالی، آموزشی-فرهنگی، امور اجتماعی) با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم  كه تا كنون موفق به طي دوره نشده اند يا در آزمون قبلی حد نصاب نمره ۶۰ را کسب نکرده اند در روز سه شنبه مورخ  ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از ساعت (۱۸-۱۶) عصر بصورت الكترونیكی برگزار می گردد.

کمیته تریاژ وتعیین تکلیف بیمار

در روز پنجشنبه ۲۵/۲/۹۳ کمیته تریاژ وتعیین تکلیف بیمار باحضور جناب آقای دکتر گلزاری وسرکارخانم آبنیلی وارزیابان محترم معاونت درمان واعضای کمیته در محل دفتر ریاست تشکیل گردید سپس ارزیابان محترم از بخشهایICUداخلی وICU مسمومین بازدید نمودند.

آزمون " تیم سازی و شیوه کار گروهی- گروه دوم "

 آزمون" تیم سازی و شیوه کار گروهی " ويژه مدیران، سرپرستان و کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس  كه تا كنون موفق به طي دوره نشده اند يا در آزمون قبلی حد نصاب نمره ۶۰ را کسب نکرده اند در روز جمعه مورخ  ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از ساعت (۱۲-۱۰) صبح بصورت الكترونیكی برگزار می گردد.

هفدهمین جلسه اجرای برنامه تحول نظام سلامت

در روز چهارشنبه۹۳/۲/۲۴ جلسه ای در دفتر ریاست با حضور مسئولین ستاد اجرائی برنامه تحول نظام سلامت ورییس مرکز پیرامون مشکلات طرح ،تشکیل گردیدو راهکارهایی برای برطرف کردن آنها در نظر گرفته شد.

تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) وروز پدر

به مناسبت گرامیداشت ولادت باسعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) آقای دکتر میرزائیان به همراه جناب آقای عظیمی مدیرامور عمومی وحراست مرکزبا حضور در کلیه بخش ها و واحدهای مرکز ضمن اهداء شیرینی  از زحمات پرسنل گرانقدر در مرکز  قدردانی نمودند۰ 

بازدید معاون دادستان از بخش مسمومین بیمارستان

در روز دوشنبه ۲۲/۲/۹۳ جناب آقای نوریان معاون دادستان از اورژانس مسمومین بازدید به عمل آوردند و راجع به مشکلات بخش مسمومین با رئیس بیمارستان بحث وتبادل نظر کردند وراهکارهایی را جهت برطرف کردن مشکلات اندیشیدند

شانزدهمین جلسه اجرای برنامه تحول نظام سلامت

در روز دوشنبه ۲۲/۲/۹۳ جلسه ای در دفتر ریاست با حضور مسئولین واحدها ورییس مرکز پیرامون مشکلات طرح ،تشکیل گردیدو راهکارهایی برای برطرف کردن آنها در نظر گرفته شد.

صفحه‌ها