به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

جلسه دبیران کمیته های بیمارستانی

جلسه ای با دبیران کمیته های بیمارستانی در جهت بررسی عملکردتشکیل کمیته ها،شرح وظایف دبیران و استاندارد های اعتبار بخشی در کمیته ها در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۹/۹۴راس ساعت ده صبح در دفتر ریاست مرکزبا حضور اعضا برگزار گردید.

جلسه هماهنگی داروخانه های آموزشی

جلسه هماهنگی داروخانه های آموزشی با مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

تشکیل کمیته دارو،درمان و تجهیزات پزشکی مرکز

کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی مرکز با حضور اعضا در روز یکشنبه ۸آذرماه در دفتر مدیریت برگزار گردید.در این جلسه خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز وتهیه دارو های مورد نیاز بخش روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاري زيارت عاشورا

در روز سه شنبه ۹۴/۹/۱۰ دعاي زيارت عاشورا در ساعت ۷ صبح در مسجد برگزار مي گردد.

بازدید تیم ارزیاب

بازدید دو تیم ارزیاب وزارت بهداشت و معاونت درمان از روند اجرای هتلینگ مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

« استعلام مناقصه عمومی »

مرکز آموزشی و درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق برگزاری استعلام عمومی برگزار نماید،لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت می نماید که حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام آگهی روی سایت، نسبت به تحویل برگه پیشنهاد قیمت با ذکر مشخصات کامل خود به دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی این مرکز به صورت حضوری اقدام نمایند .

جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت

در روز چهارشنبه مورخ۱۸/۴/۹۳ جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت جهت کلیه ی مسئولین با سخنرانی مدیر پرستاری مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردیدوکلیه ابهامات و سوالات پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گرفت

جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت

در روز یک شنبه مورخ۱۵/۴/۹۳ جلسه آموزشی طرح تحول نظام سلامت جهت کلیه ی مسئولین با سخنرانی مدیر پرستاری مرکز در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردیدوکلیه ابهامات و سوالات پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گرفت

جلسه خیرین

در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ جلسه خیرین در دفتر ریاست با حضور اعضا تشکیل گردید وپیرامون برگزاری همایش خیرین در ماه مبارک رمضان بحث وگفتگو گردید.

جلسه هفتگی هماهنگی اعتباربخشی

ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۵/۳/۹۳ جلسه هفتگی هماهنگی اعتاربخشی با حضور مدیر،سرپرستاران ومسئولین ورابطین آموزشی در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

صفحه‌ها

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.