previous pauseresume next

به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

قابل توجه همکاران گرامی

با توجه به نامه ی مدیر محترم هسته گزینش دانشگاه، نظر به اینکه تعدادی از پرسنل شاغل در قسمت ها و واحد ها مبتلا به بلای خانمان سوز اعتیاد می باشند، بدینوسیله به اطلاع پرسنل تحت سرپرستی خود برسانید در صورت داشتن اعتیاد به مواد مخدر، تا پایان دی ماه سال جاری از هر گونه  اعتیاد پاک شده باشند. بدیهی است پس از این فرصت هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود و گزینش دانشگاه در مورد این افراد طبق قوانین و مقررات اقدام خواهد نمود.

قابل توجه همکاران گرامی

با توجه به نامه سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی، نظر به اینکه کسورات باز نشستگی مشمولین قانون خدمت پزشکان وپپیراپزشکان که قبل از سال ۱۳۷۹ خدمت قانونی خود را طی نموده اند بابت ایام خدمت مذکور برای ایشان کسر نشده،شایسته است به اطلاع پرسنل تحت سرپرستی خود برسانید در صورتی که کسورات بابت ایام مذکور انتقال نیافته به کارگزینی مراجعه نمایند.

جلسه

در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ جلسه ای با حضور مدیرو اعضای کمیته خرید در دفتر ریاست برگزار گردید.

جلسه

در تاریخ پنجشنبه ۲۲/۳/۹۳  جلسه ای باحضور مدیر و سرپرستاران بخشها در اتاق ریاست برگزار گردید.

بازدید

در تاریخ  شنبه   ۲۴/۳/۹۳   جناب آقای دکتر معصومی ریاست محترم بیمارستان  وآقای عظیمی شبانه از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند .

بازدید شبانه مدیر

در تاریخ  چهارشنبه ۲۱/۳/۹۳ جناب آقای دکتر میرزائیان مدیریت محترم بیمارستان شبانه از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند .

اخبار امور مالی

قابل توجه پزشکان محترم: کارانه مرداد۹۲  واریز گردید.

اخبار امور مالی

قابل توجه همکاران گرامی: کارانه واضافه کار اردیبهشت و خرداد ۹۳  واریز گردید.

بازدید مدیر

در تاریخ پنجشنبه۱۵/۳/۹۳ جناب آقای دکتر میرزائیان مدیریت محترم بیمارستان از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند واز نزدیک  راجع به مشکلات بخشهای مختلف بحث وگفتگو نمودند.

کمیته مدیریت اجرایی

کمیته مدیریت اجرایی در تاریخ ۱۳/۳/۹۳ پیرامون بررسی مشکلات هتلینگ طرح تحول نظام سلامت با حضور اعضا در دفتر ریاست برگزار گردید.

صفحه‌ها

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.