previous pauseresume next

به مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید خوش آمدید

پیوند اعضا بیمار مرگ مغزی

بنابرگزارش بخش پیوند مجتمع آموزشی،پژوهشی ودرمانی خورشید در روز۲۷ خرداد  بيمارى كه به دليل تصادف دچارمرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش  و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي (با ايثارخانواده بزرگوار بیمار مرگ مغزی و رضايت به اهداي اعضاي وي، دو بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند) تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، کلیه های  اهدايي نامبرده در اين مركز به دوبیمار پیوند شد. روحش شادویادش گرامی

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۲، کمیته اخلاق و رفتار حرفه ای درمحل دفتر ریاست مرکز،باحضور کلیه اعضادرجهت بررسی نواقص شناسایی شده اعتباربخشی و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف کمیته درسال۹۶،برگزار گردید.

مصاحبه

روز یکشنبه۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ،مصاحبه از نیروهای معرفی شده از سوی دفتر  کارآفرینی واشتغال دانشگاه برای رسته کمک بهیار،وباحضور نمایندگان مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی،اداره بازرسی ،ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات ،هسته گزینش دانشگاه و نماینده معاونت درمان،در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی خورشید انجام پذیرفت.پایان قرار مصاحبه با نیروهای مزبور،تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ میباشد.

بازدید

روز شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ،معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه،ضمن بازدید از مرکز المهدی،ازبه بهره برداری رسیدن اورژانس المهدی ابراز رضایت نمودند.

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۶ لغایت ۲۵/۰۳/۹۶

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۶ لغایت ۲۵/۰۳/۹۶ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

صفحه‌ها

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.