به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

كميته تغذيه

صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ جلسه كميته تغذيه مركز دردفتر رياست باحضور اعضاي كميته و صاحبان فرايند برگزار گرديد.

برگزاري جلسه به مناسبت بزرگداشت نهم دي

صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ از ساعت ۸ الي ۹ صبح جلسه اي باحضور كاركنان مركز درخصوص گراميداشت نهم دي(روزبصيرت و ولايت مداري)برگزارگرديد.

شركت در مراسم بزرگداشت نهم دي

عصرروزچهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ جمعي از كاركنان مركز باحضور درمراسم گراميداشت حماسه نهم دي درميدان انقلاب شركت نمودند.

جلسه هماهنگي تكميل و بهره برداري از مركز المهدي(عج)

صبح روز دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ جلسه هماهنگي تكميل و بهره برداري مركز المهدي دردفتر رياست مركز باحضورخير محترم مجري پروژه و پيمانكاران طرف قرار داد و نمايندگان مديريت امورفني و نظارت برطرح هاي عمراني دانشگاه و نماينده اداره فناوري اطلاعات و مسوولين و كارشناسان مركزدرفتررياست مركزبرگزار گرديد.

جلسه هماهنگي گروه روانپزشكي

درروزچهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۱ باحضوررياست محترم ومديرگروه روانپزشكي وبهمراه مديريتومسوولين مركز جلسه هماهنگي گروه روانپزشكي برگزار گرديد.

جلسه هماهنگي فعاليتهاي آزمايشگاه پيوند

روز دوشنبه ۲۹ آذرماه جلسه هماهنگي وارتقاي فعاليتهاي آزمايشگاه پيوند برگزارگرديد.

اصلاح و ارتقاء سيستم برق مراكز نور و حضرت علي اصغر(ع)

درراستای ارتقا وبهبود سیستم توزیع برق بیمارستان،ترانسفورماتورهای قدیمی در حداقل زمان ممکن با دو عدد ترانسفورماتور جدید با مدل TSUN 6144L و با قدرت اسمی ۱۲۵۰KVAR  و با وزن ۳۵۹۱KG که قابلیت مانور و بهره برداری برای مراکز نوروعلی اصغرو مرکز پزشکی المهدی را دارا باشد تعویض گردید.

برگزاري كميته مديريت خطر ،حوادث وبلايا

با توجه به اهميت اصلاح وارتقاء سيستم برق مراكز آموزشي درماني نور وحضرت علي اصغر(ع) كه شامل تعويض ترانسفور ماتور هاي پست مركزي برق بود در روزچهارشنبه ۹۵/۹/۲۴ كميته مديريت خطر حوادث وبلايا در اتاقEOCمركز با حضور اعضاء وسر پرستاران كليه بخشها ومسئولين واحد تشكيل شد وتمهيدات لازم براي پيشگيري از هر گونه اختلال در خدمت رساني انديشيده شد.

براي اولين بار انجام عمل بیوپسی تحت سی تی اسکن در مركز

 امروز پنجشنبه ۲۵آذر برای اولین بار درواحد تصویربرداری، عمل بیوپسی تحت سی تی اسکن توسط آقای دکتر شیروانی با موفقیت انجام شد.

برگزاري كميته اخلاق پزشكي ورفتار حرفه اي

كميته اخلاق پزشكي ورفتار حرفه اي در دفتر رياست مركز با حضور كليه اعضاء در زمينه چگونگي اجراي طرح انطباق در مركز برگزار گرديد.

صفحه‌ها