به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

برگزاري كميته كنترل عفونت

ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۹۵/۱۱/۱۶ كميته كنترل عفونت با حضور اعضاء در دفتر رياست بيمارستان تشكيل گرديد و در رابطه با كنترل عفونت در بخشهاي داخلي بحث وتبادل نظر گرديد.

برگزاري كميته ستاد نوروزي

درروز پنجشنبه ۹۵/۱۱/۱۴ كميته ستاد نوروزي جهت برنامه ريزي ايام تعطيلات نوروزي در دفتر رياست با حضور اعضاء برگزار گرديد.

برگزاري دوره هاي آموزشي آتش نشاني

از روز دو شنبه ۹۵/۱۰/۲۷ الي ۹۵/۱۰/۳۰ دوره هاي آموزشي مقدماتي و پيشرفته آتش نشاني براي اعضاء تيم آتش نشاني مركز در ايستگاه آتش نشاني پارك لاله برگزار شد.

بازديد ازروند اجرائي پروژه المهدي(عج)

روزيكشنبه ۹۵/۱۰/۲۶ باحضور معاون محترم توسعه ومنابع دانشگاه و رياست محترم كميسيون بهداشت شوراي شهر اصفهان و معاونین محترم شهرداري منطقه بهمراه مديريت محترم مركز و كارشناس املاك وامورحقوقي دانشگاه ،ازپروژه المهدي و روند اجرايي آن بازديد بعمل آمد.

كميته مرگ و مير،آسيب شناسي ونسوج

برگزاري كميته مرگ و مير باهدف كاهش خطاهاي فردي و سيستمي دردفتررياست مركز

جلسه هماهنگي درخصوص بازسازي بخشICU مسمومين

صبح روز شنبه ۹۵/۱۰/۱۸ جلسه اي درخصوص بازسازي و ارتقا بخش ICU مسمومين مراكز نور و حضرت علي اصغر باحضور نمايندگان معاونت درمان و مديريت امورفني ونظارت برطرح هاي عمراني دانشگاه دردفتررياست مركز برگزار گرديد.

بازديدكارشناسان منابع فيزيكي وزارت بهداشت از پروژه المهدي(عج)

صبح روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ كارشناسان منابع فيزيكي وزارت بهداشت ضمن حضور درجلسه كاري مبني بربررسي پروژه هاي عمراني، ازمركزالمهدي بازديدبعمل آوردند.

كميته تغذيه

صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ جلسه كميته تغذيه مركز دردفتر رياست باحضور اعضاي كميته و صاحبان فرايند برگزار گرديد.

برگزاري جلسه به مناسبت بزرگداشت نهم دي

صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ از ساعت ۸ الي ۹ صبح جلسه اي باحضور كاركنان مركز درخصوص گراميداشت نهم دي(روزبصيرت و ولايت مداري)برگزارگرديد.

شركت در مراسم بزرگداشت نهم دي

عصرروزچهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ جمعي از كاركنان مركز باحضور درمراسم گراميداشت حماسه نهم دي درميدان انقلاب شركت نمودند.

صفحه‌ها