previous pauseresume next

به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

جلسه

در تاریخ پنجشنبه ۲۲/۳/۹۳  جلسه ای باحضور مدیر و سرپرستاران بخشها در اتاق ریاست برگزار گردید.

بازدید

در تاریخ  شنبه   ۲۴/۳/۹۳   جناب آقای دکتر معصومی ریاست محترم بیمارستان  وآقای عظیمی شبانه از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند .

بازدید شبانه مدیر

در تاریخ  چهارشنبه ۲۱/۳/۹۳ جناب آقای دکتر میرزائیان مدیریت محترم بیمارستان شبانه از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند .

اخبار امور مالی

قابل توجه پزشکان محترم: کارانه مرداد۹۲  واریز گردید.

اخبار امور مالی

قابل توجه همکاران گرامی: کارانه واضافه کار اردیبهشت و خرداد ۹۳  واریز گردید.

بازدید مدیر

در تاریخ پنجشنبه۱۵/۳/۹۳ جناب آقای دکتر میرزائیان مدیریت محترم بیمارستان از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند واز نزدیک  راجع به مشکلات بخشهای مختلف بحث وگفتگو نمودند.

کمیته مدیریت اجرایی

کمیته مدیریت اجرایی در تاریخ ۱۳/۳/۹۳ پیرامون بررسی مشکلات هتلینگ طرح تحول نظام سلامت با حضور اعضا در دفتر ریاست برگزار گردید.

اولین جلسه هیئت مدیره خیریه حضرت علی اصغر(ع)

در روز یکشنبه ۱۱/۰۳/۹۳  اولین جلسه هیئت مدیره خیریه حضرت علی اصغر (ع)دردفتر ریاست بیمارستان با حضور اعضا تشکیل گردید .

دعوتنامه کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات

 با توجه به اهمیت تشکیل کمیته های بیمارستانی و نقش آن در ارائه راه­ حل­های کارشناسی شده و تصمیم گیری­های مدیریتی در مسیر حل مشکلات بیمارستان، از شما تقاضا می­گردد همراه با مطالعه و مستندات مربوط به موضوع جلسه در کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات روزسه شنبه مورخ ۱۳/۳/۹۳ساعت ۸صبح در محل دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی حضور بهم رسانید

 

نشست رييس بيمارستان باشورای مدیران مركز

در روزپنج شنبه۸/۳/۹۳جلسه ای در دفتر ریاست با حضور ریاست محترم مرکز و شورای مدیران پیرامون طرح تحول نظام سلامت تشکیل و در مورد روند اجرای  طرح تحول نظام سلامت بحث وگفتگو گردید..

صفحه‌ها