به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

كميته مرگ و مير،آسيب شناسي ونسوج

برگزاري كميته مرگ و مير باهدف كاهش خطاهاي فردي و سيستمي دردفتررياست مركز

جلسه هماهنگي درخصوص بازسازي بخشICU مسمومين

صبح روز شنبه ۹۵/۱۰/۱۸ جلسه اي درخصوص بازسازي و ارتقا بخش ICU مسمومين مراكز نور و حضرت علي اصغر باحضور نمايندگان معاونت درمان و مديريت امورفني ونظارت برطرح هاي عمراني دانشگاه دردفتررياست مركز برگزار گرديد.

بازديدكارشناسان منابع فيزيكي وزارت بهداشت از پروژه المهدي(عج)

صبح روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ كارشناسان منابع فيزيكي وزارت بهداشت ضمن حضور درجلسه كاري مبني بربررسي پروژه هاي عمراني، ازمركزالمهدي بازديدبعمل آوردند.

كميته تغذيه

صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ جلسه كميته تغذيه مركز دردفتر رياست باحضور اعضاي كميته و صاحبان فرايند برگزار گرديد.

برگزاري جلسه به مناسبت بزرگداشت نهم دي

صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ از ساعت ۸ الي ۹ صبح جلسه اي باحضور كاركنان مركز درخصوص گراميداشت نهم دي(روزبصيرت و ولايت مداري)برگزارگرديد.

شركت در مراسم بزرگداشت نهم دي

عصرروزچهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ جمعي از كاركنان مركز باحضور درمراسم گراميداشت حماسه نهم دي درميدان انقلاب شركت نمودند.

جلسه هماهنگي تكميل و بهره برداري از مركز المهدي(عج)

صبح روز دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ جلسه هماهنگي تكميل و بهره برداري مركز المهدي دردفتر رياست مركز باحضورخير محترم مجري پروژه و پيمانكاران طرف قرار داد و نمايندگان مديريت امورفني و نظارت برطرح هاي عمراني دانشگاه و نماينده اداره فناوري اطلاعات و مسوولين و كارشناسان مركزدرفتررياست مركزبرگزار گرديد.

جلسه هماهنگي گروه روانپزشكي

درروزچهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۱ باحضوررياست محترم ومديرگروه روانپزشكي وبهمراه مديريتومسوولين مركز جلسه هماهنگي گروه روانپزشكي برگزار گرديد.

جلسه هماهنگي فعاليتهاي آزمايشگاه پيوند

روز دوشنبه ۲۹ آذرماه جلسه هماهنگي وارتقاي فعاليتهاي آزمايشگاه پيوند برگزارگرديد.

اصلاح و ارتقاء سيستم برق مراكز نور و حضرت علي اصغر(ع)

درراستای ارتقا وبهبود سیستم توزیع برق بیمارستان،ترانسفورماتورهای قدیمی در حداقل زمان ممکن با دو عدد ترانسفورماتور جدید با مدل TSUN 6144L و با قدرت اسمی ۱۲۵۰KVAR  و با وزن ۳۵۹۱KG که قابلیت مانور و بهره برداری برای مراکز نوروعلی اصغرو مرکز پزشکی المهدی را دارا باشد تعویض گردید.

صفحه‌ها