به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

کمیته ۲۴۷

روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲،کمیته ۲۴۷ باحضور اساتید محترم گروه قلب،به ریاست رییس مرکز در سالن کنفرانس المهدی برگزار شد.
 

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۴ لغایت۱۳۹۶/۶/۹

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۴ لغایت۱۳۹۶/۶/۹ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

قدردانی

روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳،باحضور مدیر پرستاری و دفتر نسیم مهر به جمعی از پرسنل هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
 

جلسه اعتباربخشی

روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ،پنجمین جلسه اعتبار بخشی در زمینه مباحث بهبود کیفیت،آموزش،کنترل عفونت،ایمنی و آموزش به بیمار،باحضور تمامی سرپرستاران،مسوولین واحدها ورابطین آموزش وبهبود کیفیت درمحل سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.
 

کلاس آموزشی

 روز چهارشنبه۱۳۹۶/۰۵/۱۸، کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی درسالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.
 

کمیته کنترل عفونت

روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸،کمیته کنترل عفونت باحضور کلیه اعضا دردفتر ریاست مرکز برگزار گردید.
 

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۵/۱۹

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۵/۱۹ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۷ لغایت ۱۳۹۶/۵/۱۲

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۷ لغایت ۱۳۹۶/۵/۱۲ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

تقدیر از پرسنل خدمات

روز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، پس ازپایان فریضه نماز،از پرسنل خدمات تقدیر بعمل آمد و هدایایی به جمعی از ایشان ازسوی دفتر نسیم مهر اهدا گردید.

کمیته بیمه و منابع

روز سه شبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۰،کمیته بیمه و منابع باحضور مسوولین محترم ذیربط دردفتر ریاست برگزار گردید.

صفحه‌ها