اخبار بهبود كيفيت

برنامه کمیته ها

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۸/۴/۲۷ لغایت ۹۸/۵/۳ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ۹۷/۱۱/۱۳ لغایت ۹۷/۱۱/۱۸

  نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳ لغایت ۹۷/۱۱/۱۸ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۹/۲۴ لغایت ۹۷/۹/۲۹

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۹/۲۴ لغایت ۹۷/۹/۲۹ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

برنامه كميته ها از ۹۷/۷/۲۱ لغایت ۹۷/۷/۲۶

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۷/۲۱ لغایت ۹۷/۷/۲۶ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

برنامه كميته ها از ۹۷/۷/۷ لغایت ۹۷/۷/۱۲

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۰۷/۰۷/۹۷ لغایت ۱۲/۰۷/۹۷ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

برنامه كميته ها از ۹۷/۶/۳۱ لغایت ۹۷/۷/۵

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۶/۳۱  لغایت ۹۷/۷/۵جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

برنامه كميته ها از ۲۴ شهریور لغایت ۲۷شهریور

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۶/۲۴ لغایت ۹۷/۶/۲۷ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی حضورتان ارسال می­گردد.

قابل توجه همکاران گرامی

 با توجه به بررسی پیشنهادهای کارکنان مرکز در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، به پیوست پیشنهادات مورد تایید اعضا جهت اجرا اعلام می‌گردد. از کارکنانی که پیشنهادهای مؤثر جهت بهبود عملکرد مرکز ارائه می‌نمایند، تشکر می‌گردد.          

" پیشنهادات که در سه ماهه اول سال ۷۹در لیست اجرا قرار گرفت"
                                       
دبیر کمیته پیشنهادات مرکز

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵، کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای باحضور کلیه اعضا در محل دفتر ریاست مجتمع نور وافع در مرکز نور تشکیل گردید.

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷، کیمته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در دفتر ریاست واقع در مرکز نور برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار بهبود كيفيت
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.