previous pauseresume next

نوبت تلفني

جهت ثبت نوبت پزشكان صبح از ساعت ۸ شب روز قبل لغايت ۶ صبح با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد.

 

۳۳۰۳۳۷۴۰

 

جهت ثبت نوبت پزشكان بعد از ظهر از ساعت ۶ صبح با شماره زير تماس حاصل فرماييد.

 

۳۲۲۴۰۱۴۰
 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.