اخبار بهبود كيفيت

دعوتنامه کمیته سپاس

نظر به اهمیت برگزاری کمیته های بیمارستانی و نقش آن در ارائه راه حل های کارشناسی شده و تصمیم گیری های مدیریتی در مسیر حل مشکلات بیمارستان، به همین منظور کمیته سپاس بیمارستان در تاریخ ۲۶/۹/۹۴ روز پنج شنبه ساعت ۹ صبح در محل دفتر بهبود کیفیت تشکیل می گردد.

 

جلسه رابطين

جلسات رابطين (سرپرستاران و مسئولين واحدها) پيرامون چگونگي اجراي استانداردهاي اعتباربخشي به صورت فايل Pdf در ادامه مطلب موجود مي باشد.

جلسه شوراي پيشنهادات

جلسات شوراي پيشنهادات در يكشنبه هر هفته ساعت ۱۱ در محل دفتر مديريت برگزار ميگردد.

كميته ارتقاء كيفيت مستند سازي پرونده

كميته ارتقاء كيفيت مستند سازي پرونده هر دو هفته يكبار در روز شنبه راس ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر رياست مركز برگزار مي گردد.

كميته مرگ و مير

كميته هاي مرگ ومير هر دو هفته يكبار در روز شنبه راس ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر رياست مركز برگزار مي گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار بهبود كيفيت
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.