previous pauseresume next

برنامه كميته ها از ۹۷/۷/۲۱ لغایت ۹۷/۷/۲۶

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز ‌شنبه ۲۱/۰۷/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر عطاپور

کمیته بهداشت محیط

روز دوشنبه ۲۳/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم حمزه

کمیته کنترل عفونت

روز دوشنبه ۲۳/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر سامی

خانم فانی

کمیته طب انتقال خون

روز سه‌شنبه ۲۴/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر سامی

خانم ناظمی

کمیته مدیریت سکته حاد قلبی (۲۴۷)

روز چهار‌شنبه ۲۵/۰۷/۹۷

۹ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر شمیرانی

کمیته مدیریت اجرایی(شورای اداری و سیاست‌گذاری)

روز پنج‌‌شنبه ۲۶/۰۷/۹۷

۹ صبح

آقای دکتر سامی

آقای فاضل

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.