previous pauseresume next

برنامه كميته ها از ۲۴ شهریور لغایت ۲۷شهریور

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج (بررسی پرونده)

روز شنبه ۲۴/۰۶/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر عطاپور

کمیته بخش منتخب

روز یک‌شنبه ۲۵/۰۶/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم آب‌نیلی

جلسه اعتباربخشی

روز دو‌شنبه ۲۶/۰۶/۹۷

۱۰ صبح

_

کمیته بهره‌برداری آزمایشگاه

روز سه‌شنبه ۲۷/۰۶/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

آقای بهاری

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.