previous pauseresume next

برنامه كميته ها از ۹۷/۷/۷ لغایت ۹۷/۷/۱۲

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته خرید

روز ‌شنبه ۰۷/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم کریم‌جعفری

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز ‌شنبه ۰۷/۰۷/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر عطاپور

کمیته سپاس

روز یک‌شنبه ۰۸/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مستوفی

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

روز دوشنبه ۰۹/۰۷/۹۷

۱۱ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مهردادی

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای

روز چهارشنبه ۱۱/۰۷/۹۷

۸:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

حاج آقا پودینه/ خانم رفیعی

کمیته انرژی

روز پنج‌شنبه ۱۲/۰۷/۹۷

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم آب‌نیلی

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.