previous pauseresume next

برنامه کمیته ها

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته آموزش به بیمار و حقوق گیرنده خدمت

روز شنبه ۲۹/۰۴/۹۸

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر محمدی

خانم فولادفر

جلسه بررسی سامانه آواب

روز یک‌شنبه ۳۰/۰۴/۹۸

۹ صبح

 

کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران/ تریاژ

روز یک‌‌شنبه ۳۰/۰۴/۹۸

۱۲ظهر

آقای دکتر سامی

خانم معین

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای

روز دو‌شنبه ۳۱/۰۴/۹۸

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

حاج اقا پودینه

خانم فولادفر

بازدید ایمنی بخش داخلی زنان

روز سه‌‌شنبه ۰۱/۰۵/۹۸

۱۱:۳۰ صبح

_

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.