previous pauseresume next

برگزاری کلاس احیای قلبی ریوی پایه

آموزش احیای قلبی ریوی پایه جزء الزامات اعتبار بخشی جهت کلیه کارکنان میباشد و شامل اقداماتی است که به منظور برقراری گردش خون و تهویه ریوی در هنگام ایست قلبی ریوی انجام میشود. لازم به ذکر است این  کلاس بر اساس آخرین تغیرات گاید لاین ۲۰۱۵ارایه گردید.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.