previous pauseresume next

بهبود کیفیت

نام ونام خانوادگي:

مرضیه مستوفی

سمت: مسئول واحد بهبود کیفیت واعتبار بخشی
تحصيلات: كارشناس ارشد مدیریت 
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي-۲۲۴۰
شماره مستقيم: -
پست الكترونيك:  
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.