previous pauseresume next

مسئول حراست

 

نام ونام خانوادگي: آقاي محمد رضا عظيمي
سمت: مسئول حراست
تحصيلات: كارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي۲۲۰۶
شماره مستقيم: ۰۳۱۳-۲۲۲۰۹۹۴
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.