previous pauseresume next

داروخانه

 

نام ونام خانوادگي: سركار خانم دكترسحر مالكي
سمت: رئيس گروه
تحصيلات: دكتراي داروسازي
پست الكترونيك:  
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۳۱۲
مسير دستيابي دفتر: حياط بيمارستان نور-داروخانه

 


 

نام ونام خانوادگي: آقای احسان هونجانی
سمت: مدير داخلي
تحصيلات: ديپلم
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۳۷۸

 

 

 

پيغام مدیر واحد :

آرمان واحد داروخانه دستيابي به واحدي دانش مدار، كارآمد، پاسخگو در راستاي اعتلاي كرامت انساني از طريق ارتقاي كيفيت خدمات مي باشد.

اهداف:

از لحاظ كيفي:

- سلامت مصرف داروراي بيمار

۱)بررسي تداخلات دارويي

۲)بررسي عوارض جانبي

۳)بررسي حساسيتهاي دارويي

۴)بررسي نگهداشت دارويي

از لحاظ كمي:

۱)پايش پرت دارو 

۲)سرشماري ادواري داروي بخشها 

۳)بررسي كسورات از طريق سيستم(HIS)

۴)بهره وري بخش دارويي

۵)بررسي درآمد دارويي وسود آوري وهزينه

۶)بررسي مطالبات شركتهاي دارويي

۷)تامين وتدارك بهترين دارو با نازلترين قيمت

۸)  تامين شرايط استاندارد براي داروها

 

در این گروه:

اين گروه با هدف تامين دارو و لوازم مصرفي مورد نياز بيماران در كليه بخش ها و اتاق عمل و واحدهاي پاراكلينيكي مركز مشغول فعاليت مي باشد كه در اين راستا اهداف و وظايف ذيل را دنبال مي كند.

 

- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت هاي مربوط به امور دارو و تهيه طرحها و پيشنهادات اصلاحي

- كمك در تهيه برنامه هاي آموزشي جهت تعليم كارمندان امور دارويي

- نظارت بر نحوه نگهداري انواع داروها از نظر تاريخ انقضاء، كيفيت داروها در داروخانه و انبار دارو

- ساخت كليه فرآورده هاي تركيبي

- تهيه و تحويل و نظارت بر مصرف كليه داروهاي مخدر

- بازديد از بخش و بررسي پرونده بيماران در بخش و واحد درآْمد

- تشكيل و شركت در كميته هاي دارويي مركز و كميته مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها و ارائه راهكارهاي لازم مبني بر ترويج مصرف منطقي داروها و نظارت بر احتمال مصرف غير منطقي داروها و بويژه آنتي بيوتيك ها

- پيگيري جهت تكميل فرمهاي ADR و ثبت عوارض ناخواسته داروها

- تكميل فرمهاي كنترل كيفي محصولات در حين مصرف از نظر تغييرات فيزيكي، مشكلات بسته بندي

- مديريت و برنامه ريزي جهت كنترل گردش مالي بخش خدمات دارويي

- برنامه ريزي جهت تامين مقدار كافي و به موقع دارو و لوازم مصرفي

- مديريت و پيگيري جهت به روز رساني فاركوپه دارويي مركز

 

شرح وظايف :

۱-   طراحي، توسعه، استقرار و به روزآوري نظام مراقبت هاي دارويي بيمارستان

۲-    نظارت و كنترل فرايندهاي تامين، توزيع و نگهداري دارو و ملزمات پزشكي

۳-    نظارت بر تجويز و مصرف دارو و ملزمات پزشكي و كسب اطمينان از ايمني و كيفيت مناسب خدمات دارويي ارائه شده به بيماران

۴-    ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در حوزه مراقبت هاي دارويي

۵-    اجرا، هدايت و راهبري نظام مراقبت هاي دارويي در سطح بيمارستان

۶-    انجام كليه برنامه ريزي ها، سازماندهي ها و پيگيري هاي لازم جهت ارائه خدمات نظارتي، مشاوره اي، اطلاع رساني، كنترلي در حوزه مراقبت هاي دارويي مشتمل بر:

-     نظارت بر تدارك و نگهداري ذخيره دارويي به لحاظ كمي و كيفي

-     انجام بررسي ها، هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم به منظور كارگيري كليه ساز و كارهاي سازماني، مديريتي جهت اطلاع رساني دارويي و كنترل مسموميت در بيمارستان

-     انجام كليه هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم جهت ايجاد، فعال سازي و تشكيل كميته دارو درمان با هدف تامين اطلاعات ورودي براي تصميم گيري هاي دارويي عمومي و خاص در اين كميته و همچنين پشتيباني و مشاركت در تدوين و به روزآوري فرمولري بيمارستان

۷-    دريافت دستورالعمل هاي مربوط به نحوه توزيع، تكميل، جمع آوري و ارسال فرم هاي گزارش دهي عوارض ناخواسته دارويي و برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين دستورالعمل ها و ارسال فرم ها به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR)

۸-    ارائه مشاوره هاي تخصصي به كادر درماني پزشكان و مديريت بيمارستان

۹-    بررسي و نظارت علمي بر پرونده هاي دارويي بيماران بستري به منظور رعايت اصول علمي در تجويز و مصرف منطقي دارو، ملزومات و تجهيزات مصرفي

۱۰-    بازرسي هاي ادواري از انبارها، استوك بخش، ترالي احياء و ساير محلهاي نگهداري دارو به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول فني و علمي

۱۱-    ساخت داروهاي تركيبي

۱۲-    آماده سازي فرآورده هاي تزريق و تركيب فرآورده هاي دارويي و سفارش داده شده توسط بخش

۱۳-    رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي در وظايف محوله

۱۴-    شركت در جلسات كميته دارو و درمان

۱۵-    تكميل فرم كنترل كيفيت محصولات حين مصرف

۱۶-     ارائه طرحها، پيشنهادات و نظرات اصلاحي در بهينه سازي امور بخش خدمات دارويي

۱۷-     تهيه فهرست اوليه فارماكوپه دارويي جهت طرح در كميته دارو و درمان

۱۸-     ارائه راهنمايي ها و دستورات دارويي لازم به بيماران بويژه جهت نسخ سرپايي

۱۹-     تهيه نسخ و مستندات جهت طرح در زير كميته هاي تجويز و مصرف منطقي دارو

۲۰-     كنترل و نظارت بر شرايط و اصول فني انبارداري دارويي

بخش خدمات دارويي از نظر تعداد نيروي انساني مشتمل بر ۱ نفر داروساز، ۳ نفر نيروي انساني تكنسين دارويي، جمعدار، اپراتور و خدمات مي باشد.

 

آقای دكتر حسن جان نثاري           مسئول واحد ساخت داروهاي تركيبي و داروهاي مخدر

آقای احسان هونجانی                  جمعدار داروخانه -تكنسين داروئي

خانم فريبا قلي زاده                        اپراتور

آقای محمد اژدر                              اپراتور

آقای غلامعلي زارعي                               اپراتور

 

اين بخشها شامل واحد هاي ذيل مي باشد.

۱-   واحد داروهاي مخدر

۲-   واحد ساخت داروهاي تركيبي

۳-   واحد برگزاري كميته ها

۴-   واحد داروخانه مركزي

الف) فرم بازديد از بخش

ب)فرم كنترل كيفيت

ج) فاركوپه دارويي

۵-    واحد جمعداري

 

۱-    واحد داروهاي مخدر:

داروهاي مخدر بايد زير نظر داروساز تهيه، توزيع و كنترل مداوم شود اين داروها در مكان مشخص و جداگانه اي در داروخانه نگهداري مي شود و بر اساس نياز مركز توسط داروساز درخواست و به اداره دارو ارسال مي گردند تا طبق فاكتور به انبار دارويي تحويل شده و توسط ليست استوك مشخصي در اختيار تمام بخشها قرار داده شود و نيز در بازديدهاي دارويي به صورت راندوم پرونده بيمار از نظر مصرف مخدر بررسي گردد.

۲-   واحد ساخت:

در بخش تهيه و ساخت داروهاي تركيبي، داروساز تهيه تمام مواد مصرفي مورد نياز براي ساخت فرآورده هاي تركيبي، و نيز بررسي راندوم نگهداري و مصرف صحيح فرآورده هاي تركيبي در بخشها را در پرونده بيماران بر عهده دارد. كليه فرآورده هاي بيولوژيك و داروهاي خاص قبل از تحويل به بخشهاي مختلف از نظر خواص فيزيكي و تاييد سلامت دارو بايد به رويت داروساز رسانده شود.

 

 

 

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.