previous pauseresume next

دعوتنامه کمیته سپاس

نظر به اهمیت برگزاری کمیته های بیمارستانی و نقش آن در ارائه راه حل های کارشناسی شده و تصمیم گیری های مدیریتی در مسیر حل مشکلات بیمارستان، به همین منظور کمیته سپاس بیمارستان در تاریخ ۲۶/۹/۹۴ روز پنج شنبه ساعت ۹ صبح در محل دفتر بهبود کیفیت تشکیل می گردد.

 

دستور کار جلسه:

۱. پیگیری پرونده های تحویل نشده به مدارک پزشکی

۲. ثبت اشتباه یا حذف تاریخ تولد در مراجعات سرپایی 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.