previous pauseresume next

شناسنامه بیمارستان

*نوع بيمارستان: دولتي

* تاريخ تأسيس: ۱۲۹۲ هجري شمسي

تاريخ بهره برداری: ۱۳۰۰ هجري شمسي

* تعداد تخت مصوب: ۲۷۶ تخت

* درجه ارزشيابي: درجه۱

* مساحت كل بيمارستان: ۴۷۰۰۰ مترمربع با زیر بنای ۲۷۱۰۰

* وابستگي اداري و سازماني: وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

*کد پستی:۸۱۴۵۸۳۱۴۵۱

* رياست: آقاي دكتر سامی

* مديريت: آقاي دکتر محمدی

* مدیر امور عمومی واداري: خانم آب نیلی

* مدير دفتر پرستاري: سركار خانم علوی

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.