previous pauseresume next

فرايندها

فرايند دريافت وثبت مرخصي اعضاء هيئت علمي پيوست۱  پيوست۲
 

فرايند ارتباط فراگيران با معاونت آموزشي پيوست۱ پيوست۲
 

فرايند برخورد با عملكرد نامطلوب پيوست۱  پيوست۲

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.