previous pauseresume next

پرسشنامه سنجش رضایت هیئت علمی از امکانات آموزشی و رفاهی بیمارستان های آموزشی

عضو هیات علمی محترم: به منظور ارزیابی مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشیداز نظر امکانات آموزشی و رفاهی، لطفا نظرات ارزشمند خود را  به عنوان استفاده کننده از این امکانات ، در فرم زیر ارائه نمایید.

......
.......
بسیار موافقمموافقمنظری ندارممخالفمبسیار مخالفم
بیمارستان، فضای مناسبی جهت استراحت اعضای هیات علمی با امکانات قابل قبول فراهم نموده است.
بیمارستان، فضاهای کافی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در بخش ها اختصاص داده است.
بیمارستان، تغذیه مناسب، با کیفیت و کمیت مطلوب، جهت اعضای هیات علمی را فراهم نموده است.
بیمارستان امکانات سرو غذا به نحو مطلوب و مطابق شأن هیأعت علمی را فراهم آورده است.
بیمارستان، فضای آموزشی مناسب متناسب با برنامه های آموزشی، گردهمایی های آموزشی، تعداد فراگیران ...، در بخش های بستری،؛ بخش های پاراکلینیک، اورژانس، اناق عمل، درمانگاه و ...، فراهم آورده است
بیمارستان، حداقل تجهیزات تخصصی پزشکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به فراگیران متناسب با تعداد فراگیران و برنامه های آموزشی و نوع خدمات، در فضاهای مختلف آموزشی و مراقبتی را فراهم آورده است.
بیمارستان، تجهیزات و تکنولوژی آموزشی برای انجام روش های نوین تدریس مانند ویدیو کنفرانس، میز گرد، نمایش فیلم و اسلاید و اجرای کارگاه آموزشی را فراهم نموده است.
بيمارستان، داراي امكانات دسترسی به اينترنت با سرعت قابل قبول براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضای هیات علمی مي باشد.
بيمارستان امکان دسترسی به كتب مرجع تخصصي و مجلات علمي به روز و منابع آموزشي (الکترونیک و غیر الکترونیک) براي اعضای هیات علمی فراهم نموده است.
بیمارستان، فضای مطالعه و مناسب (کتابخانه و سالن مطالعه) برای اعضای هیات علمی فراهم نموده است.
در کتابخانه بیمارستان امکانات مناسب سخت افزاری (کامپیوتر، پرینتر، رایتر، زیراکس) جهت خدمات آموزشی فراهم شده است.
بیمارستان، ساز و کار مناسب برای هماهنگی و تعامل بین رشته ای گروه های مختلف را فراهم آورده است.
بيمارستان، امنيت اعضای هیات علمی را هنگام ارائه خدمات درماني تأمين مي نمايد.
بیمارستان از نظرات اعضاء هیأت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرآیندهای آموزشی درمانی استفاده می نمایاد.
رفتار تیم مدیریتی مرکز با اعضای هیأت علمی محترمانه است.
.........
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.