previous pauseresume next

پیغام هشدار

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شوید.

فرم ارزیابی رضایتمندی کارکنان از مرکز

اين پرسشنامه شامل  ۴۰ سوال مربوط به سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان است.خواهشمند است با پاسخگویی درست وانتخاب یکی از گزینه های سه گانه ، ما را در جهت شناخت بیشتر از مسائل سازمان یاری فرمائید.            

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.