previous pauseresume next

فرم گزارش حوادث در بیمارستان

همکار گرامی : به منظور ثبت سیستماتیک درس آموخته ها ، لازم است این فرم  به ازای هرکار/فعالیت  تکمیل گردد

          کارکردها  همان فعالیت های انجام گرفته یا عملیات پاسخ می باشند

حادثه درون بیمارستان
۱|بروز هرگونه نقص یا خرابی در هر یک از تجهیزات ضروری بخش/واحد ۲| هر گونه هشدار(آلارم) در افت گازهای طبی ۳| قطع هر گونه گازهای طبی ۴|موردی مشاهده نشد
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.