previous pauseresume next

لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ۹۷/۱۱/۱۳ لغایت ۹۷/۱۱/۱۸

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران/ تریاژ

روز ‌شنبه ۱۳/۱۱/۹۷

۱۲ ظهر

آقای دکتر سامی

خانم معین

کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد دارو

روز یک‌‌شنبه ۱۴/۱۱/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

خانم دکتر مالکی

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

روز دو‌‌شنبه ۱۵/۱۱/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر محمدی

خانم مهردادی

کمیته طب انتقال خون

روز سه‌شنبه ۱۶/۱۱/۹۷

۱۲ ظهر

آقای دکتر سامی

خانم ناظمی

کمیته مدیریت اجرایی

روز چهار‌شنبه ۱۷/۱۱/۹۷

۱۲:۳۰ ظهر

آقای دکتر سامی

خانم آب‌نیلی

کمیته بیمه، منابع و درآمد

روز پنج‌شنبه ۱۸/۱۱/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر محمدی

آقای موسوی

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.