previous pauseresume next

مدیر پرستاری

نام ونام خانوادگي: سركارخانم مینو علوی  
سمت: مدیر خدمات پرستاری بيمارستان  
تحصيلات: كارشناس  پرستاري  
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۲۱۴  
شماره مستقيم: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷  
پست الكترونيك: -minooalavi2020@YAHOO.COM  
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول  

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.