previous pauseresume next

مراسم تودیع ومعارفه مدیر بیمارستان

در ابتدا آقای دکتر معصومی ریاست بیمارستان صحبتهای خود را با آرزوی سالی خوب برای کلیه کارکنان و تشکر ویژه ازکلیه ی روسا ومدیران قبلی بیمارستان آغاز کردند و در ادامه از تلاشهای فراوان آقای دکتر جان نثاری مدیر سابق بیمارستان تشکر وقدردانی نمودند سپس با معرفی آقای دکتر میرزائیان مدیر جدید بیمارستان سوابق کاری ایشان را اینگونه بیان کردند، آقای دکتر میرزائیان ۷سال رئیس بیمارستان مدرس و یک سال رئیس بیمارستان عیسی بن مریم بودند واز اینکه این مسئولیت خطیر راقبول نمودند تشکر کردند،ایشان همچنین بیان نمودنمد که نسبت به ساعت کاری پرسنل دقیق بوده ودوست ندارند که بین ساعت کاری پرستاران وبقیه پرسنل تفاوتی وجود داشته باشد ودر صورت رعایت نشدن ساعت کاری وقوانین اداری با شخص خاطی برخورد خواهد شد.در ادامه جلسه آقای دکتر جان نثاری گزارشی از عملکرد یک ساله خود بیان نمودند واظهار داشتند که حاصل تلاش یک ساله ایشان بالا بردن درآمد بیمارستان از ۱۸درصد به ۲۸.۸ در صدبوده که رشد ۱۰.۸ درصد داشته وتراز بیمارستان از۲۰%- به ۷% -رسیده است ودر پایان برای دکتر میرزائیان آرزوی موفقیت نمودند.سپس آقای دکتر میرزائیان سخنرانی نمودند ایشان صحبتهای خود را با یاداز آقای نوراله نجفی موسس بیمارستان آغاز وبرای ایشان از خداوند طلب آمرزش نمودند ودر ادامه با بیان سوابق کاری خودشان اهداف خود را بیان نمودند و فرمودند یکی از اهداف ایشان بستن بخشها یا واحدهای بدون درآمد و گسترش بخشهای درآمد زا همچنین باز سازی قسمتهای فرسوده و به روز نمودن تجهیزات بیمارستان می باشد وملاک ارزیابی پرسنل را میزان کارایی وعملکرد آنها بیان کردند واز پرسنل محترم خواهش نمودند تا درحضور ایشان از تهمت وغیبت در مورد همکاران خود جداً خودداری نمایند ودر پایان برای آقای دکتر جان نثاری آرزوی موفقیت نمودند.در پایان جلسه با اهدای هدایایی از طرف رئیس بیمارستان واحدهای داروخانه، تغذیه همچنین آقای دکتر بختی به اتفاق خانم دانشگراز آقای دکتر جان نثاری تقدیر وتشکر به عمل آمد  وآقای جانی قربان مدیر بیمارستان عیسی بن مریم با اهداء یک سبد گل به آقای دکتر میرزائیان ، پست جدید را به ایشان تبریک گفتند.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.