previous pauseresume next

معاونت آموزشي

نام ونام خانوادگي: سركار خانم دكتر سحر وحدت                
    
سمت:  معاون آموزشي
تحصيلات: فوق تخصص نفرولوژی
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۲۰۴
شماره مستقيم: ۳۲۲۲۰۹۹۸
پست الكترونيك: -
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.