previous pauseresume next

معاون درمان

نام ونام خانوادگي: آقاي دکتر مرتضی محمدی
سمت: مدير بيمارستان-معاون درمان بیمارستان
تحصيلات: دكتراي عمومی
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۲۰۱
شماره مستقيم: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۸۹۲
پست الكترونيك:  
مسير دستيابي به دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.