previous pauseresume next

معرفي واحد ايمني بيمار

 

نام ونام خانوادگي:

آقای دکتر رامین سامی
سمت: مسئول  ايمني 
تحصيلات: فوق تخصص ریه
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۲۰۱
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:  

نام ونام خانوادگي: سرکار خانم دکتر مرضیه پریشانی
سمت: قائم مقام مسئول فنی در زمینه ایمنی بیمار
تحصيلات: دکترای پزشکی
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۳۱۲
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:

 

نام ونام خانوادگي: سرکار خانم معصومه رئیسی
سمت: كارشناس هماهنگ کننده ايمني بيمار
تحصيلات: كارشناس  پرستاري
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۲۵۳
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.