previous pauseresume next

معرفي واحد مديريت خطر حوادث وبلايا

 

نام ونام خانوادگي:  دكتر مرتضی محمدی
سمت: مدير بیمارستان
تحصيلات: دكترا حرفه اي
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-۳۰داخلی۲۲۰۱
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر: طبقه اول ساختمان اداری بیمارستان نور

 

نام ونام خانوادگي:  الهه علی بک
سمت: كارشناس واحد مديريت خطر حوادث وبلايا
تحصيلات: كارشناس ارشد پرستاري
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-۳۰ داخلی۲۲۴۰
پست الكترونيكي: farvardin754@yahoo.com
مسير دستيابي دفتر: ساختمان امور اداری طبقه اول
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.