previous pauseresume next

معرفی واحد آموزش سلامت همگانی

نام ونام خانوادگي:
هاله فولادغر

سمت:
مسئول واحد آموزش همگانی

تحصيلات:
کارشناس ارشد پرستاری 

تلفن:
۳۲۲۲۲۱۲۷

شماره مستقيم:
-

پست الكترونيك:
 

مسير دستيابي به دفتر:
حياط مركز نور -زیر زمین ساختمان اداري 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.