previous pauseresume next

کتابخانه

معرفی واحد:

این واحد  واقع در  مرکز درمانی حضرت علی اصغر(ع)  ، در طبقه ی دوم بخش همودیالیز قرار گرفته است. دارای یک مخزن و دو سالن مطالعه است. یک سالن مطالعه خواهران و یک سالن مطالعه برادران..

تعداد پرسنل کتابخانه

کتابخانه در دو نوبت صبح و عصر  خدمت رسانی به مراجعان محتر م را انجام می دهد. د رنوبت صبح دو پرسنل و در نوبت بعداز ظهر هم یک پرسنل مشغول خدمت رسانی است.

آیین نامه

با توجه به اهمیت کتابخانه و به منظور استفاده ی کارآمدتراز امکانات موجود در کتابخانه های بیمارستانی ، حفظ و نگهداری منابع و اعمال روش های یکنواخت و هماهنگ در خدمات امانت کتابخانه ای به کلیه ی اعضای کتابخانه لزوم تدوین و اجرای آیین نامه ضروری است:

ماده ۱. استفاده کنندگان از امکانات کتابخانه

الف. اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ب. پزشکان، اینترنها،رزیدنت ها و دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ج. کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که عضویت آنها برحسب نیازشان به منابع مورد پذیرش کتابخانه ها قرار گرفته باشد.

د. متقاضیان عضویت در کتابخانه ها و دانشگاه طبق تفاهم نامه همکاری بین کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی با سایر دانشگاه ها

ماده ۲. شرایط امانت کتاب به اعضای کتابخانه

حداکثر مدت امانت کتاب ۱۰ روز می باشد.

تبصره ۱. به منظور فراهم آوردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه مدت و تعداد امانت در مورد کتب اصلی و تخصصی جدید هر رشته و همچنین کتب مرجع برحسب صلاحدید کتابدار تعیین می شود. تشخیص و تعیین این نوع منابع به عهده مسئول بخش امانت و مرجع کتابخانه است.

قوانین و مقررات کلی خدمات امانت

امانت کتاب، ارائه خدمات بخش مجلات و مرجع و استفاده از بانک های اطلاعاتی صرف باارائه کارت امکان پذیر است.

شرایط و مقررات سالن مطالعه:

استفاده از بخش مطالعه فقط مخصوص رشته های پزشکی در مقطع بالینی، دستیاران، رزیدنت ها، اینترنها و دانشجویان سایر دانشکده ها که کارآموزی خود را در این بیمارستان می گذرانند.

منابع موجود در کتابخانه

شامل کتب، مجلات ، منابع سمعی بصری( CD) و پایان نامه می باشد

هدف و رسالت واحد

از آنجا که کتابخانه های بیمارستانی، قلب تپنده ی هر بیمارستان محسوب می شود و با توجه به افزایش حجم  انتشار کتب و مجلات ، این وظیفه ی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است که با گردآوری و سازمان دهی  مطلوب اطلاعات ،بازیابی و دسترسی سریع تر را برای مراجعان به ارمغان بیاورد.

شرح وظایف مسئول کتابخانه

 

نیاز سنجی  کاربران و استفاده کنندگان از کتابخانه

بررسی منابع جدید و به روز پزشکی و پیراپزشکی

انجام کارهای جاری کتابخانه

انجام عملیات رف خوانی و وجین کتب

خرید کتاب های جدید با توجه به نیاز سنجی های انجام شده

گردآوری و سازمان دهی کتب جدید  برای بازیابی سریع

انجام مکاتبات اداری کتابخانه

نظارت بر خرید کتب

 

نقاط قوت کتابخانه

کتابخانه دارای بخش اطلاع رسانی و اینترنت برای جستجوی مقالات و کارهای علمی پژوهشی  است . همچنین سرویس wire less که در بخش سالن مطالعه قرار گرفته دسترسی به اینترنت را برای استفاده کنندگان راحت تر نموده است.

اهداف بلند مدت کتابخانه

لزوم آشنایی با  مهارت های سرچ مقاله ، جستجوی اطلاعات ، آشنایی با بانک های اطلاعاتی پزشکی، آشنایی با کتاب های الکترونیکی و استفاده از آن ها در محیط اینترنت و در کل افزایش مهارت سواد اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی جزو اهداف بلند مدت این واحد خواهد بود.

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.