previous pauseresume next

کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیماران و تریاژ

در این کمیته ضمن بررسی فرایند تشکیل پرونده بیماران اورولوژی و نواقص عملکردی آن همچنین درابطه با ساختار اورژانس و بیماران اورژانسی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.