previous pauseresume next

کمیته بیمه،منابع و درآمد

در این کمیته به بررسی کسورات پرونده ها، آزمایشات همودیالیز، مرخصی موقت بیماران و وضعیت پزشک مقیم ICU و هزینه های جدید آندوسکپی پرداخته شد.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.