previous pauseresume next

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

در این کمیته به بررسی آیتم های مورد نیاز جهت گزارش گیری از سیستم his برای مدیریت تخت های خالی و امکان مدیریت راحت تر آن توسط سوپوایزرهای وقت پرداخته شد.همچنین فرم های مورد نیاز جهت اجرائی شدن آزمایشی ویا تایید نهایی آن مورد بررسی ویژه قرار گرفت.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.