previous pauseresume next

مددکاری

 

 

نام ونام خانوادگي: سركارخانم شهره كياني
سمت: مسئول مددكاري
تحصيلات: كارشناس روانشناس باليني
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۲۱۰
شماره مستقيم:  
پست الكترونيك:  
مسير دستيابي به دفتر:

حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول

 

 

 

بيان رسالت واحد :

قسمتي از ((سوگند نامه مددكاري))

من بعنوان يك مددكار تعليم يافته حرفه اي، در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه روابط حرفه اي خويش را بر طبق منشور اخلاقي مددكاري تنظيم و اجرا كنم و بدين وسيله رضايت دروني و ايمان و اعتقاد خويش را به اين نكات ابراز ميدارم

من با اصول حرفه اي مددكاري اجتماعي اعتقاد كامل دارم و اعمال و رفتار خود را بر مبناي علم و تجربه و مهارتهاي مددكاري بنيان مي نهم. من مسئوليت خدمتي راكه به انجام دادنش معتقدم با آغوش باز ميپذيرم.

 

پرسنل تحت پوشش:

- آقاي مجتبي معتمدي(كارشناس مددكاري)

شرح وظايف:

۱)سركشي روزانه مددكار از اورژانس و تمام بخشهاي بيمارستان با اهداف ذيل:

* شناسائي و ياري رساني به بيماران نيازمند، بيماران صعب العلاج و بيماران خاص شامل نارسائي كليه، MS، بيماران سرطاني و شيمي درماني، بيماران تالاسمي، هموفيلي و ...

* شناسايي بيماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بيماران سالمند، از كار افتاده، معتاد، دختران فراري، نوزادان رها شده و شناسايي خانوده توسط مددكار، يا تحويل بيمار به بهزيستي از طريق دستور مقامات قضائي

* شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيج نوع بيمه اي نمي باشند و راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مذكور جهت استفاده از بيمه خويش فرماي ايرانيان

* راهنمائي و اطلاع رساني به بيماران مصدوم ترافيكي جهت استفاده از ماده (۹۲) (رايگان نمودن هزينه با ارائه كروكي تصادف)

* شناسائي موارد كودك آزاري و معرفي به اورژانس اجتماعي جهت بررسي وضعيت خانوادگي و حل مشكل بيمار كه به صورت مصاحبه با بيمار و خانواده وي صورت مي گيرد و يا از طريق تيم درمان به مددكار معرفي مي گردد .

۲) برقراري تحكيم و مديريت موثر و مستمر ارتباطات با

* سازمان هاي دولتي، عمومي، حمايتي نظير سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره)

* مؤسسات خيريه و بنيادهاي حمايتي مانند بنياد امور بيماريهاي خاص شامل MS، تالاسمي، هموفيلي، كليوي، قلبي و بيماران سرطاني

* نهاد بين المللي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت بيماران اتباع خارجه افغان و عراقي جهت جذب منابع نقدي و غير نقدي به منظور مساعدت و ياري رساني به بيماران كم بضاعت و ناتوان مالي

۳) شناسائي و جذب خيرين شامل اشخاص حقيقي و حقوقي وايجاد ارتباط با ايشان جهت جذب منابع مالي وحمايت و پشتيباني از بيماران نيازمند .

۴) برقراري ارتباط با خيريه ها و خيرين جهت معرفي بيماران نيازمندجهت حمايت نقدي و غير نقدي به بيماران خاص و صعب العلاج

۵) برقراري ارتباط و جلب همكاري سازمان بهزيستي و مراكز تابعه آن نظير مراكز نگهداري معلولين بازپروري زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي، خانه سالمندان، شيرخوارگاه و آسايشگاه بيماران رواني ... جهت اعزام و پذيرش بيمار پس از ترخيص بيماران معلول،كودكان فراري، سالمندان طرد شده توسط خانواده ... بيماران معتاد و زنان آسيب ديده اجتماعي و نوزادان رها شده از طريق دستور مقامات قضائي به اين مراكز و ارگانها به منظور سامان دهي و ياري رساني به بيماران مذكور

۶) برقراري ارتباط با تيم درمان جهت تأمين حمايت عاطفي و رواني از بيماران به طرق مختلف ازجمله:

* مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه آنها به ويژه در زمان اخذ رضايت جهت انجام اعمال جراحي سنگين، قطع عضو و...

* كسب اطلاعات خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي بيماران از خانواده و ارائه آن به كادر درماني طبق ضوابط و قوانين و پروتكل ها

* پيگيري بهبود وضعيت اجتماعي و رواني بيماران پس از ترخيص از بيمارستان و آماده سازي بيماران از لحاظ رواني جهت تسهيل ورود مجدد به اجتماع.

۷) برقراري ارتباط مناسب و همكاري با مراكز بهداشتي درماني ديگر جهت استفاده از امكانات و تسهيلات آنان به منظور رفع نيازمنديهاي بيماران

۸) برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و پاسگاهاي انتظامي، پليس امنيت اخلاقي به منظور:

* تعيين تكليف در مورد نوزادان رها شده، موارد كودك آزاري و كفالت اطفال وكودكان و نوجوانان بي سرپرست و يا بد سرپرست

* تشخيص هويت بيماران فوت شده مجهول الهويه

* پيگري دريافت مدارك بيماران تصادفي و متهمين كلانتري ها و... با هماهنگي و همكاري واحد حراست و انتظامات مركز

۹) بازديد از منزل و تهيه گزارش از وضعيت اجتماعي، اقتصادي بيماران بر حسب درخواست تيم درمان

۱۰) تهيه داروهاي گران قيمت و تجهيزات اتاق عمل بيماران نيازمند، فاقد همراه و... از طريق هماهنگي با خيرين و خيريه ها و ...

۱۱) ضبط و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به تخفيفات مربوط به بيماران مشمول رديف ۱۲۹۰۸۶و بيماران خاص مشمول بند (ب) تبصره (۱۵) و ارائه گزارش به دستگاههاي مافوق

۱۲) تهيه بانك اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات به منظور برنامه ريزي و هماهنگي و بهينه سازي خدمات مددكاري جهت ارائه به بيماران نيازمند خدمات مددكاري

۱۳) بررسي نارسائيها و مشكلات و ارائه گزارش به رياست و مديريت مركز

۱۴) انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

 
 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.