previous pauseresume next

به مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید خوش آمدید

برگزاری پنجمین جلسه آموزش محورهای اعتبار بخشی

در ادامه جلسات آموزشهای محورهای اعتبار بخشی نسل چهارم(مرور سنجه به سنجه)پنجمین جلسه مذکور جهت آموزش"محور پیشگیری وکنترل عفونت"با افراد مرتبط با سنجه روز دوشنبه مورخ ۲۵ شهریورماه در کلاس درس روانپزشکی برگزار گزدید

برگزاری ششمین جلسه اعتبار بخشی

ششمین جلسه اعتبار بخشی در جهت هماهنگی استانداردهای آموزش محور مدیریت خطرحوادث وبلایا وبرگزاری آزمون مجدد روز دوشنبه مورخ۲۵ شهریورماه در سالن کنفرانس نوربا حضور سرپرستاران بخشها،مسئولین واحدها ورابطین آموزش وبهبود کیفیت برگزار گردید.

دو عمل پیوند کلیه از بیمار مرگ مغزی

روز جمعه مورخ ۲۲ شهریور ماه ،همزمان دو عمل پیوند کلیه برروی دو بیمار در بیمارستان خورشید انجام گردید.به گفته حق شناس مسئول اتاق عمل ، کلیه ها از بیمار مرگ مغزی در بیمارستان الزهرا به بیمارستان خورشید منتقل وبه دو بیماردر لیست انتظارپیوند زده شد.

برگزاری جلسه آموزش محورهای اعتبار بخشی

درراستای شروع آموزش محورهای اعتبار بخشی نسل چهارم(مرور سنجه به سنجه)،روز شنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه اولین جلسه جهت آموزش "محور حقوق گیرنده خدمت"با حضور اعضا ی مرتبط ،در محل سالن کلاس درس روان پزشکی برگزار گردید 

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان

روز چهار شنبه مورخ ۱۳ کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان با حضور ریاست بیمارستان واعضا تشکیل گردید. در این کمیته تصمیمات لازم در راستای  ارائه خدمات مطلوب به بیماران گرفته شد

صفحه‌ها

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.