رفتن به محتوای اصلی
x

پایان ارزیابی جامع کشوری مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

"سازمان بدون بهبود مستمر، سازمان توسعه پذیری نیست" وقتی همکاری میکنیم همه پیروزیم چه غرور آفرینند عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری از بهترین لحظات زندگی خود، در جهت جلب رضایت و حفظ ایمنی بیمار برای بهبود کیفیت خدمات گام برمی دارند . چه زیبا بود حرکت تمامی کارکنان به سوی یک هدف و هیاهو و شور و نشاط در جهت کسب امتیاز مطلوب در اعتباربخشی مرکز که نشان از کار گروهی و تیمی دارد‌. به یاری خداوند و همت کلیه پرسنل اعتبار بخشی و ارزیابی جامع کشوری مرکزدرمانی خورشید روزهای شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۲ توسط بازرسین توانا و دقیق انجام شد. لذا ازحمایت و همراهی تیم ریاست و مدیریت مرکز و تک تک همکاران محترم ستادی، پرستاری، اداری، پشتیبانی و پاراکلینیک مرکز که به صورت تیمی با خرد جمعی همراه و هماهنگ در جهت اجرای استانداردهای اعتباربخشی بوده اند؛ تشکر و سپاسگذاری می شود .