رفتن به محتوای اصلی
x

الگوگیری کادر درمان استان کرمان از تجارب موفق مرکز خورشید

روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه گروهی از کادر درمان استان کرمان جهت بازدیداز مرکزوالگوگیری از تجارب موفق بیمارستان خورشید دراین مرکز حضور یافتند. تیم مذکور از بخش ها و واحدهای مرکز بازدید و با همکاران محترم در زمینه اقدامات انجام شده بیمارستان مصاحبه نمودند.