رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه توجیه نیروهای انتظامات بویژه پرسنل جدید الورود

روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جلسه ای به منظور توجیه نیروهای انتظامات در زمینه شرح وظایف و حداقل های لازم برای ارائه خدمات ، در سالن دکتر وثوق برگزار گردید. در جلسه مذکور تیم مدیریتی انتظارات خود را از حوزه انتظامات مرکز مطرح نمودند. و درپایان نیروهای انتظامات، نیز مشکلات خودرابا حوزه مدیریت مطرح و پیشنهادات و اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت موجود عنوان گردید.