رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوره آموزشی اطفا حریق برای رابطین آتش نشانی بیمارستان خورشید

طی دو دوره سه روزه که از سوی واحد آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی برگزار گردید، عناوین زیر به رابطین آتش نشانی مرکز آموزش داده شد:
۱. مباحث تئوری ایمنی در برابر آتش سوزی و کار با کپسول های آتش نشانی و جعبه های F
۲، نگهداری ایمن مواد قابل اشتعال و خطرناک
۳. آشنایی با وسایل اعلام حریق و کار با تابلو اعلام حریق