رفتن به محتوای اصلی
x

حضور پور شور پزشکان ، پرستاران و همکاران ، بیماران و مراجعین در کنار ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر دوروشی جهت رای دادن در شعبه سیار اخذ رای شماره 838 درمجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

حضور پور شور پزشکان ، پرستاران و همکاران ، بیماران و مراجعین در کنار ریاست محترم  بیمارستان جناب آقای دکتر دوروشی جهت رای دادن در شعبه سیار اخذ رای شماره 838 درمجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید