رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته مدیریت آموزش و کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی پرونده های پزشکی

یکشنبه مورخ  1403/04/10 ساعت 10/00 کمیته مذکور با حضور اعضای محترم در سالن کنفرانس دکتر وثوقی با دستورات زیر برگزار گردید.

دستور جلسه:
1. ارائه شاخص مشاوره اورژانسی و غیر اورژانسی در سه ماهه چهارم 1403 
2.ارائه ساعات آموزشی پزشکان و فراگیران  در سه ماهه چهارم 1402 و سه ماهه اول 1403
3.ارائه نتایج پایش برنامه های آموزشی 
4.آئین نامه و نحوه پوشش فراگیران
5.دستورالعمل اولویت بندی بیماران بد حال در بخش ها
6بررسی علل‌ طولانی شدن فرآیند انجام تصویر برداری از بیماران در بخش‌های بستری